pożyczki
Wesprzyj nas!

Fundacja JOKOT
ul. Klaudyny 38 m. 75
01-684 Warszawa
PL 60102010260000140201820927
SWIFT: BPKOPLPW

center

 

 

 

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Przebudowę strony sfinansowali:

 

Dane Fundacji
Fundacja JOKOT
ul. Klaudyny 38 m. 75
01-684 Warszawa 

 

NIP: 1182056566
REGON: 142786105
KRS: 0000376604

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

przeprowadzonej przez Fundację JOKOT w terminie do 18 czerwca 2015 r.

 

 

Fundacja JOKOT z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klaudyny 38 m. 75, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 09/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. przeprowadziła w terminie do 18 czerwca 2015 r. zbiórkę publiczną z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • sterylizację kotów wolno żyjących i bezdomnych,
 • leczenie kotów wolno żyjących oraz zwierząt bezdomnych,
 • opiekę nad kotami i psami bezdomnymi umieszczonymi w przytuliskach i domach tymczasowych współpracujących z Fundacją JOKOT

Zbiórkę przeprowadzono:

 • w dniach 7-10 sierpnia 2014 r. podczas Konventu AVANGARDA (Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1 w Warszawie),
 • w dniu 17 grudnia 2014 r. na ul. Gwiaździstej,
 • od dnia 10 lutego 2015 r. w Wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży nr 78 (ul. Majdańska 5 w Warszawie),
 • w dniu 7 marca 2015 r. podczas Dnia Państwa Kotów „Och! Kocie” (Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a w Warszawie),
 • w dniu 27 marca 2015 r. na ul. Potrzebnej,
 • w dniach 11-12 kwietnia 2015 r. podczas Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych (Hala Sportowa CRS Bielany, ul. Lindego 20 w Warszawie),
 • w dniu 26 kwietnia 2015 r. w Tramwaju Zabytkowym, kursującym po Warszawie w celu prezentacji inicjatyw organizacji pozarządowych nominowanych do Nagrody Głównej w konkursie S3KTOR 2014,
 • w dniu 2 maja 2015 r. podczas pikniku „Sobota na czterech łapach” (Kawiarnia Kafka, ul. Oboźna 3 w Warszawie)


Zbiórka odbyła się w następujących formach:

 • zbieranie ofiar pieniężnych do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub  użytkowników,
 • zbiórka dobrowolnych darów rzeczowych (karm dla zwierząt, odżywek i witamin, żwirków, środków pielęgnacyjnych, akcesoriów zoologicznych) za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektu, w którym przeprowadzana jest zbiórka pod warunkiem, że wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel określony
  w pozwoleniu,
 • sprzedaż przedmiotów.


W wyniku zbierania ofiar pieniężnych do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych pozyskano kwotę 684,79 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery zł 79/100).

W ramach sprzedaży przedmiotów sprzedano:

 • 18 par kolczyków wykonanych własnoręcznie,
 • 12 broszek wykonanych własnoręcznie,
 • 6 wisiorków wykonanych własnoręcznie,
 • 6 płyt CD z muzyką (używanych),
 • 14 płyt CD z filmami (używanych),
 • 15 płyt DVD z filmami (używanych),
 • 21 książek (używanych),
 • 1 poduchę ozdobną wykonaną ręcznie,
 • 5 szt. kosmetyków,
 • 14 ozdób z filcu wykonanych ręcznie,
 • 12 podkładek z filcu wykonanych ręcznie,
 • 2 ozdoby porcelanowe (używane),
 • 1 ozdobę drewnianą wykonaną ręcznie

na łączną kwotę 1.540,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści zł 00/100).

Ponadto zebrano dobrowolne dary rzeczowe o szacunkowej wartości 1.340,97 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści zł 97/100), w tym:

 • 16,361 kg karmy mokrej dla kotów,
 • 30,52 kg karmy suchej dla kotów,
 • 23,28 kg karmy mokrej dla psów,
 • 31,09 kg karmy suchej dla psów,
 • 15 l żwirku dla kotów,
 • 8 szt. przysmaków dla zwierząt,
 • akcesoria dla zwierząt (miski, zabawki dla kotów, drapak, łopatki do kuwety, ubranka dla psów, kocie posłania, szelki ze smyczą dla psa, gryzaki dla psów, środki pielęgnacyjne).


Łączny przychód z przeprowadzonej zbiórki publicznej (środki pieniężne + dary rzeczowe) wyniósł 3.565,76 zł (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć zł 76/100).

Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z organizacją zbiórki publicznej.


Środki pieniężne pozyskane w trakcie zbiórki w wysokości 2.224,79 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery zł 79/100) w całości trafiły na konto Fundacji. Zostały one przeznaczone na:

 • leczenie kotów wolno żyjących oraz zwierząt bezdomnych – kwota 1.014 zł (słownie: jeden tysiąc czternaście zł 00/100),
 • zakup karm i żwirku dla kotów przebywających w przytuliskach i domach tymczasowych współpracujących z Fundacją JOKOT – kwota 1.224,04 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery zł 4/100).


Ze środków tych pokryto następujące wydatki:
 

Lp. Nr faktury Data wystawienia Rodzaj wydatku Kwota w zł
1. 206/03/2015 16.05.2015 Usługa weterynaryjna 600,00
2. FV/230/PL/1506 3.06.2015 Karma dla kotów 459,48
3. 234/03/2015 4.06.2015 Usługa weterynaryjna 259,00
4. 236/03/2015 5.06.2015 Usługa weterynaryjna 80,00
5. 256/03/2015 20.06.2015 Usługa weterynaryjna 75,00
6. FV/1174/PL/1506 23.06.2015 Karma i żwirek dla kotów 428,04
7. FV/1336/PL/1506 24.06.2015 Karma dla kotów 173,70
8. 21824/ST/2015 26.06.2015 Karma dla kotów 162,82
      RAZEM 2.238,04

 

Kwotę 13,25 zł (słownie: trzynaście zł 25/100) zapłacono ze środków własnych.


Zebrane dary rzeczowe zostały wykorzystane dla zwierząt przebywających w przytuliskach i domach tymczasowych współpracujących z Fundacją JOKOT.


Ogłoszenie o wynikach zbiórki zostało opublikowane na stronie internetowej Fundacji JOKOT (http://www.jokot.pl/sprawozdanie-ze-zbiorki-publicznej,896.html) – wydruk w załączeniu.

 
Dodaj link do:
www.facebook.com