pożyczki
Wesprzyj nas!

Fundacja JOKOT
ul. Klaudyny 38 m. 75
01-684 Warszawa
PL 60102010260000140201820927
SWIFT: BPKOPLPW

center

 

 

 

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Przebudowę strony sfinansowali:

 

Dane Fundacji
Fundacja JOKOT
ul. Klaudyny 38 m. 75
01-684 Warszawa 

 

NIP: 1182056566
REGON: 142786105
KRS: 0000376604

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

przeprowadzonej przez Fundację JOKOT w terminie do 30 czerwca 2014 r.

 

 

Fundacja JOKOT z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klaudyny 38 m. 75, na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 229/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. przeprowadziła w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórkę publiczną z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • pokrycie kosztów leczenia, sterylizacji i kastracji,
 • zakup karmy, odżywek, witamin, żwirku, środków pielęgnacyjnych,
 • przekazanie kupionych i zebranych darów rzeczowych przytuliskom i domom tymczasowym, współpracującym z Fundacją.


Zbiórkę przeprowadzano na wystawianych przez Fundację JOKOT stoiskach:

 • 7 września 2013 r. w Kawiarni Kafka (Warszawa, ul. Oboźna 3),
 • 6 października 2013 r. podczas obchodów 10-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Potok Górny (Warszawa, ul. Mickiewcza 72),
 • 19 grudnia 2013 r. przy ul. Generała Zajączka w Warszawie,
 • 3-5 stycznia 2014 r. w Centrum Handlowym BLUE CITY (Warszawa, Al. Jerozolimskie 179),
 • 12 stycznia 2014 r. podczas Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych (Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34),
 • 28 lutego 2014 r. przy ul. Potrzebnej w Warszawie,
 • 4-6 kwietnia 2014 r. w sklepie AQUAELZOO na terenie hipermarketu Real (Warszawa, Al. Krakowska 61),
 • 12-13 kwietnia 2014 r. podczas Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych (Warszawa, Hala Sportowa CSR Bielany, ul. Lindego 20),
 • 2 i 4 maja 2014 r. w Centrum Handlowym BLUE CITY (Warszawa, Al. Jerozolimskie 179)

a także do skarbon stacjonarnych umieszczonych na terenie: Spółdzielni Mieszkaniowej Potok Górny (Warszawa, ul. Mickiewcza 72) i Restauracji Sakura Sushi (Centrum Handlowe BLUE CITY, Warszawa, Al. Jerozolimskie 179); do kosza na dary rzeczowe umieszczonego na terenie sklepu zoologicznego Kakadu (Centrum Handlowe BLUE CITY, Warszawa, Al. Jerozolimskie 179) oraz za pośrednictwem serwisu siepomaga.pl.


Zbiórka odbyła się w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 27 1750 0012 0000 0000 2175 2158,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy dla zwierząt, odżywek, witamin, żwirku, środków pielęgnacyjnych i akcesoriów dla zwierząt.


Zbiórkę środków finansowych na specjalne konto bankowe prowadzono za pośrednictwem serwisu siepomaga.pl. W wyniku tej zbiórki pozyskano kwotę 10.343,50 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy zł 50/100).
W efekcie zbierania dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich uzyskano kwotę 18.516,18 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset szesnaście zł 18/100).
W wyniku zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów uzyskano kwotę 114,08 zł (słownie: sto czternaście zł 8/100).
W ramach sprzedaży przedmiotów sprzedano:

 • 25 par kolczyków wykonanych własnoręcznie,
 • 11 broszek wykonanych własnoręcznie,
 • 5 zdjęć zwierząt w formacie A-3,
 • 8 zdjęć zwierząt w formacie A-4

na łączną kwotę 1265,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć zł 00/100).
Ponadto zebrano dary rzeczowe o szacunkowej wartości 3.898,02 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł 2/100), w tym:

 • 207,45 kg karmy suchej dla zwierząt,
 • 111,45 kg karmy mokrej dla zwierząt,
 • 91 kg żwiru dla kotów,
 • akcesoria dla zwierząt: witaminy, odżywki i przysmaki, transportery, kuwety, łopatkę, zabawki, kaftanik posterylkowy, cążki do pazurków, smycz, obrożę, powłoczkę, pled, jaśki.

Łączny przychód z przeprowadzonej zbiórki publicznej (środki pieniężne + dary rzeczowe) wyniósł 34.136,78 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści sześć zł 78/100).


Poniesiono następujące koszty związane z organizacją zbiórki publicznej:
  

Lp. Nr faktury Data faktury Data zapłaty Opis Kwota w zł
1.     07.06.2013 Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na zbiórkę publiczną 82,00
2.     19.12.2013 Prowizja od wpłaty gotówkowej (pobrana z rachunku Fundacji) 6,00
3. 177/12/2013 20.12.2013 20.12.2013 Roll-upy 288,00
4. Polisa
998 A 350635
30.12.2013 30.12.2013 Ubezpieczenie OC organizatora imprezy 130,00
5. F 01/01/2014 02.01.2014 07.01.2014 Wynajem ścianek wystawienniczych 615,00
6.     08.01.2014 Prowizja od wpłaty gotówkowej
(odjęta przy wpłacie od zebranej kwoty)
43,78
7.     13.01.2014 Prowizja od wpłaty gotówkowej (pobrana z rachunku Fundacji) 7,84
8. 71/2014 22.01.2014 23.01.2014 Skarbonki stacjonarne 718,00
9. 00794/14 14.02.2014 03.02.2014 Kosze na dary rzeczowe 107,98
10. 54/A/02/2014 19.02.2014 20.02.2014 Papier do ulotek 36,99
11. Polisa
900 A 286174
22.04.2014 05.05.2014 Ubezpieczenie OC organizatora imprezy 140,00
12. 121/14 30.04.2014 30.04.2014 Farby do twarzy 32,00
13.     26.05.2014 Prowizja od wpłaty gotówkowej (pobrana z rachunku Fundacji) 43,85
14.       Prowizja serwisu siepomaga.pl
(odjęta przed przekazaniem pieniędzy na rachunek Fundacji)
615,56
        RAZEM 2.867,00


Ze środków finansowych zebranych w ramach zbiórki publicznej pokryto:

 • prowizję od wpłaty gotówkowej na konto Fundacji w wysokości 43,78 zł (słownie: czterdzieści trzy zł 78/100), która została odjęta od zebranej sumy w momencie wpłacania pieniędzy na konto Fundacji,
 • prowizję serwisu siepomaga.pl w wysokości 615,56 zł (słownie: sześćset piętnaście zł 56/100), o którą  została pomniejszona zebrana suma przed przekazaniem jej przez serwis na rachunek bankowy Fundacji.

Pozostałe koszty w wysokości 2.207,66 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedem zł 66/100) pokryte zostały ze środków własnych Fundacji.
Udział kosztów w stosunku do łącznego przychodu ze zbiórki publicznej wynosi 8,40%.


Środki pieniężne pozyskane w trakcie zbiórki w wysokości 29.579,42 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć zł 42/100) zostały przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów leczenia, sterylizacji i kastracji – kwota 24.159,39 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć zł 39/100),
 • zakup karmy, odżywek, witamin, żwirku, środków pielęgnacyjnych – kwota 5.492,41 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł 41/100).


Ze środków tych pokryto następujące wydatki:

  

Lp. Nr faktury Data faktury Data zapłaty Opis Kwota w zł
1. 2/2014  13.01.2014 13.01.2014  Sterylizacje i kastracje kotów bezdomnych 2.820,00
2. 3/2014 13.01.2014  13.01.2014  Leczenie kotów bezdomnych 3.000,00
3. 7/2014 27.01.2014 28.01.2014  Leczenie kotów bezdomnych 1.200,00
4.  FV/497/PL/1401 31.01.2014 17.01.2014  Karma dla zwierząt 649,42
5. 8/2014 10.02.2014  10.02.2014  Sterylizacje i kastracje kotów bezdomnych 2.050,00
6. 10/2014 18.02.2014 19.02.2014  Sterylizacje i kastracje kotów bezdomnych 1.570,00
7. 22/2014 19.02.2014 24.02.2014  Leczenie zwierząt 403,38
8. FA/211/02/2014  25.02.2014  25.02.2014  Leczenie zwierząt 689,01
9. 32/M/2014 27.02.2014 25.02.2014  Żwirek, karma i akcesoria dla zwierząt 700,80
10. 3117/W/2014  07.04.2014 04.04.2014  Karma dla zwierząt 540,64
11. 3435/W/2014  15.04.2014 14.04.2014  Karma, żwirek, akcesoria dla zwierząt 945,39
12. 219/03/2014 23.04.2014 29.04.2014  Leczenie kotów bezdomnych 577,00
13. 38/2014 08.05.2014 09.05.2014  Leczenie kotów bezdomnych 2.800,00
14.  FV/263/PL/1405 14.05.2014 13.05.2014  Karma dla zwierząt 676,59
15. 4665/W/2014  15.05.2014 13.05.2014  Karma dla zwierząt, żwirek 397,70
16.  5112/W/2014  27.05.2014 28.05.2014  Karma, żwirek, akcesoria dla zwierząt 620,16
17. 45/2014  04.06.2014 04.06.2014  Leczenie kotów bezdomnych 1.500,00
18.  5721/W/2014 11.06.2014 10.06.2014  Karma i żwirek dla zwierząt 384,93
19.  FV/340/PL/1406 16.06.2014 16.06.2014  Karma dla zwierząt 576,78
20. 50/2014  26.06.2014 26.06.2014  Sterylizacje i kastracje kotów bezdomnych 1.910,00
21. 58/2014  11.07.2014 11.07.2014  Sterylizacje, kastracje i leczenie kotów bezdomnych 5.640,00
        RAZEM 29.651,80

 

Kwotę 72,38 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa zł 38/100) zapłacono ze środków własnych.


Zebrane dary rzeczowe zostały wykorzystane dla zwierząt przebywających w przytuliskach prowadzonych przez Fundację oraz przekazane współpracującym z Fundacją wolontariuszom z przeznaczeniem dla zwierząt przebywających w prowadzonych przez nich domach tymczasowych.


Ogłoszenie o wynikach zbiórki zostało opublikowane na stronie internetowej Fundacji JOKOT (http://jokot.pl/sprawozdanie-ze-zbiorki-publicznej,656.html) – wydruk w załączeniu.

 
Dodaj link do:
www.facebook.com